Graafmachine

Werkmaterieel

Voor wie is de werkmateriaalverzekering?

Bedrijven die bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maken van land- en werkmaterieel.

Branches en de werkmateriaalverzekering

De werkmateriaalverzekering wordt afgesloten in diverse branches als de machines en voertuigen in eigen gebruik zijn of verhuurd worden zoals in de agrarische sector, bouw, bouwtransport, grondverzet, heien en funderen, infra, kabels en leidingen, loonwerk, recycling, sloop, verticaal transport, wegenbouw.

Dekking werkmateriaalverzekering

De werkmateriaalverzekering voorziet in een aantal dekkingsmogelijkheden voor de risico’s verbonden aan het bezitten, gebruiken en verhuren van werkmaterieel. U bepaalt zelf hoe uitgebreid u het werkmaterieel verzekert. Hierbij kunt u kiezen uit de volgende dekkingen.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

Dekking voor werktuigen, die zich motorisch kunnen verplaatsen en op de openbare weg rijden. Een WA-verzekering is dan verplicht en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verleent géén dekking voor dit risico. De werkmateriaalverzekering biedt WA-dekking voor werktuigen en aangekoppelde aanhangers. De volgende aansprakelijkheidsrisico's kunnen verzekerd worden:

 • Schade aan personen
 • Schade aan zaken
 • Het vervoer, inclusief het laden en lossen ook voor gevaarlijke stoffen
 • Dekking voor regiefouten. Een regiefout is een schade die ontstaat door een fout in de instructie van de opdrachtgever.
 • Schade ontstaan bij graafwerkzaamheden, ook als u zich niet aan de eisen van de WION hebt voldaan.
 • Dekking voor het werkrisico. Het werkrisico dekt materiële- of letselschade die tijdens werkzaamheden met een werktuig aan een ander wordt toegebracht.
 • Schade aan eigen zaken (anders dan het verzekerde werktuig) standaard meeverzekerd  

Brand

Schade aan uw werktuigen ontstaan door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag

Brand en diefstal

U verzekert eventuele schade aan uw werktuigen ontstaan door brand(zie hierboven) en door diefstal, vermissing en verduistering. De beveiligingseisen verschillen per werktuig, voor grote werktuigen gelden vaak geen extra verplichtingen voor diefstalbeveiliging.

Casco standaard

U bent verzekerd voor schade aan uw werktuigen ontstaan door: 

 • Brand
 • Diefstal Alle van buitenkomende onheilen
 • Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken, ook als gevolg van eigen gebrek
 • Gevolgen van eigen gebrek

Casco uitgebreid

Uw werktuigen zijn verzekerd voor schade ontstaan door:

 • Brand
 • Diefstal
 • Alle van buitenkomende onheilen
 • Eigen gebrek
 • Gevolgen van eigen gebrek (Deze dekking geldt alleen voor werktuigen die in nieuwe staat verkeren)

Aanvullingen werkmateriaalverzekering

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische bijstand en rechtshulp na een ongeluk.

Schade aan bestuurder/inzittenden

Loopt de bestuurder letsel op? Met deze dekking bent u ruim verzekerd. De Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) vergoedt de schade die de inzittenden lijden door een ongeval, ongeacht wie schuldig is.

Schade aan eigen zaken

Met deze dekking bent u verzekerd voor schade aan uw eigen zaken die met of door het werkmaterieel worden veroorzaakt. U bent ook verzekerd wanneer u de zaken heeft geleend of gehuurd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen

Met deze dekking bent u verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die door het werkmaterieel wordt veroorzaakt aan ondergrondse kabels en leidingen. U bent ook verzekerd voor de gevolgen van deze schade. 

Schade door eigen gebrek

U bent verzekerd voor schade aan het werkmaterieel door een gebrek van het werkmaterieel zelf. Bijvoorbeeld schade door een constructie-, materieel- of fabricagefout. Ook het onderdeel dat dit eigen gebrek vertoont is verzekerd.

Dekkingen combineren

U kunt dekkingen combineren en hierdoor de condities, de premie en de polisvoorwaarden optimaal afstemmen op uw specifieke wensen. Door het onafhankelijk advies van Honig en Honig krijgt u altijd de offerte, die het beste bij uw wensen past! 
De samenstelling van de werkmateriaalverzekering verschilt per verzekeraar.

Verhuur en werkmateriaalverzekering

Wij bieden ook mogelijkheden voor een werkmateriaalverzekering tijdens verhuur van de machines en voertuigen.

Verschillen in werkmateriaalverzekering

De samenstelling van de werkmateriaalverzekering verschilt per verzekeringsmaatschappij. Na ontvangst van uw verzoek tot offerte verzorgen wij een onafhankelijke vergelijking tussen diverse verzekeraars op basis van hun premies en voorwaarden.  

Stel ons gerust uw vraag